RSS
 

Posts Tagged ‘Екология’

Драги псевдоеколози и светлозелени

12 юли

Ядрената енергия е най-щадящия природата източник, известен на човек. В светлината на скорошния разлив на петрол, ето малко сухи цифри. Да, знам че не сте от най-логичните хора, но мисля че е добре когато говорим колко страшен е АЕЦ-а поне да можем да сложим някакво число, което да мери потенциалното замърсяване.

Консервативните преценки са, че в морето се изливат поне 5,600 кубични метра петрол на ден. Това прави 5,600,000 литра, или в морето се излива петрол, от който щеше да се произведат 207,200,000 мегаджаула всеки ден.

Ако същата енергия се произвеждаше от уран, и станеше инцидент, количеството уран разпръснато в атмосферата щеше Read the rest of this entry »